Informace PORADENSKÉHO CENTRA DOTACE BYDLENÍ

- SFŽP provedl 19. 05. 2011 kontrolu v Chebu na jedné z našich dotačních zakázek

- SFŽP provedl 20. 07. 2011 kontrolu v Chebu na jedné z našich dotačních zakázek

- SFŽP provedl 11. 01. 2012 kontrolu v Kraslicích (okr. Sokolov) na jedné z našich dotačních zakázek